Gå til innhold

Høring av reguleringsplan for Bølingshavn

Hvaler kommune har lagt ut reguleringsplanforslaget for Bølingshavn til offentlig ettersyn for innspill og tilbakemeldinger fra publikum (jfr. bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 5-2, 12-10 og 12-11).

Planforslaget gjelder for et område på cirka 27 mål på Kirkøy. Hensikten med planen er å rydde opp i og videreutvikle småbåthavnen og de sjønære arealene i Bølingshavn.

Plandokumentene og særutskrift for førstegangsbehandling av planen finner du her:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Særutskrift

Dokumentene finnes også ved servicetorget i rådhuset, Storveien 32, Skjærhalden.

Vi gjør oppmerksom på at det i vedtaket om å legge ut planen på høring er vedtatt at det skal innarbeides en mulighet for økning av de kommunale båtplassene til inntil 20 stk. Mulighetene for utvidelse er under utredning, men plandokumentene er foreløpig ikke endret. Vi ber publikum ta stilling til planen slik den foreligger. Den vil ved behov bli sendt på ny høring, avhengig av utredningens utfall.

Dersom du har merknader til planforslaget må det sendes som brev til Storveien 32 1680 Skjærhalden, eller som e-post til postmottak@hvaler.kommune.no. Det må skje innen den 4. september.

Publisert
29.06.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger