Gå til innhold

Høring av forslag til lokal forskrift – nytt gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling og oppmåling

Hvaler kommune har vedtatt å legge gebyrregulativ, som er en lokal forskrift for saksbehandling av reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering, ut på høring for innspill og tilbakemeldinger fra publikum.

Høringen er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, byggesaksforskriften, matrikkelloven § 32, og matrikkelforskriften.

Forskriften gjelder gebyrene for saksbehandling etter lovverket som er nevnt over. Hensikten med forskriften er å tilpasse gebyrregulativet til følgende forhold:

  • Strengere myndighetskrav til kontroll og årlig revisjon av selvkostområdene,
  • Oppdatering av gebyrregulativ i forhold til lovgrunnlag og større lovendringer,
  • Merarbeid i myndighetsutøvelsen, deriblant knyttet til tilsyn og ulovlighetsoppfølging,
  • Økte kostnader, deriblant knyttet til arkivtjenester og servicefunksjoner,
  • Etablere et mer leservennlig og forenklet regulativ for tiltakshaver, ansvarlig søker og for forvaltningen
  • Etablering av varekoder i nytt regulativ for å effektivisere og kvalitetssikre arbeidsprosesser knyttet til fakturering, samt for å skape økt mulighet til å hente ut statistikk i sammenheng med rapportering.

Forslag til forskrift finner du her:

Forskrift for saksbehandlingsgebyr

Dersom du har merknader til forskriften må det sendes som brev til Storveien 32 1680 Skjærhalden, eller som e-post til postmottak@hvaler.kommune.no. Det må skje innen den 10. januar 2017.

Publisert
13.12.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger