Gå til innhold

Høring: Utvidelse av parkeringsplass ved rådhuset

Hvaler kommune har vedtatt å legge reguleringsplanforslaget for utvidelse av parkeringsplass ved rådhuset, Kirkøy, ut til offentlig ettersyn for innspill og tilbakemeldinger fra publikum (jfr. bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 5-2, 12-10 og 12-11).

Planforslaget gjelder for et på område på cirka 13,7 mål. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for en utvidelse av eksisterende parkeringsplass ved rådhuset.Planforslaget finner du her:

Plankart

Illustrasjoner

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Biologisk rapport

ROSanalyse

Særutskrift

Dokumentene finner du også i servicetorget i rådhuset.

Hvis du har merknader til planforslaget må det sendes som brev til Storveien 32, 1680 Skjærhalden, eller som e-post til postmottak@hvaler.kommune.no. Dette må skje innen den 06. mai 2016.

Publisert
21.03.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger