Gå til innhold

Høring - ny plan for arbeidet med Helse- og omsorg 2014 - 2023

I 2009 vedtok kommunestyret plan for Pleie- og omsorg i Hvaler kommune. Nå er tiden inne for en rullering av denne planen , nå under navnet «Kommunedelplan Helse og omsorgstjenester».

Planen som dekker rundt halvparten av kommunens budsjett, tar for seg:

Eldreomsorgen sykehjem hjemmetjenestenOmsorgen for personer med psykisk funksjonshemmingArbeidet i regi av NAV, HvalerTiltak for funksjonshemmedeTjenester for barn og ungeBarnevernstjenestenHelsevern for barn og ungLege og fysioterapitjenesten

Samhandlingsreformen og forebyggende helsearbeid vil stå sentralt i planen.

I sitt møte 7.2. vedtok kommunestyret planprogrammet (oversikt over innholdet) for dette arbeidet som kommer til endelig behandling i mars 2014. Innspill fra enkeltpersoner og organisasjoner både i forhold til planprogrammet, og senere også i forhold til selve planen, er en viktig del av arbeidet. I tråd med kommunestyrets vedtak, legges nå planprogrammet ut til offentlig høring med frist for innspill 2. april.

Planprogram – utlagt på rådhuset.

Spørsmål vedr. planen kan rettes til planansvarlig: Paul Henriksen, 41 46 37 71 eller i mail: pauhen@hvaler.kommune.no.

Kommentarer/merknader til planprogrammet rettes til Hvaler kommune enten i brev eller mail: postmottak@hvaler.kommune.no innen fristens utløp 2. april 2013

Publisert
13.02.2013
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger