Gå til innhold

Fylkesmannen opphever avgjørelse om ny skolestruktur på Hvaler

Saken var ikke tilstrekkelig utredet da kommunestyret 14. desember 2017 besluttet å endre skolestrukturen i kommunen. Saken må behandles på nytt.

Fire kommunestyremedlemmer og én privatperson anmodet i februar 2018 Fylkesmannen om å foreta en lovlighetskontroll av Hvaler kommunestyres avgjørelse av 14. desember 2017 i sak PS 74/17 om å endre skolestrukturen i kommunen.

Fylkesmannen fant grunn til å foreta en lovlighetskontroll av avgjørelsen etter kommuneloven § 59 nr. 5. Kontrollen viser at saken ikke var tilstrekkelig utredet da kommunestyret fattet sin avgjørelse om å bygge én ny barneskole på Asmaløy til erstatning for eksisterende barneskoler på Vesterøy og Kirkøy.

Saken er sendt tilbake til kommunen for ny behandling.

Du kan lese brevet fra Fylkesmannen her

Publisert
09.05.2018
Sist endret
09.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger