Gå til innhold

Fiskeriminister Per Sandberg besøkte Utgårdskilen på Hvaler

Tirsdag 10. januar møtte statsråd og fiskeriminister, Per Sandberg (FrP), fiskerinæringen fra Øst- og Sørlandet.

Anledningen var et ønske fra fiskerinæringen om å møte statsråd og departement er innføring av «Forskrift om landings- og sluttseddel», også kalt landingsforskriften.

Fiskeriministeren lyttet til fiskerinæringens tilbakemeldingen om den nye forskriften, og da særlig § 16. Journal, som handler om journalføring og ressursstyring av fangst når det kommer inn til fiskemottakene.

Sandberg lyttet til fiskerinæringen som hadde møtt tallsterkt opp og uttrykte at det hadde vært et konstruktivt og nyttig møte.

Det ble også tid til å besøke nyetableringen, Egersund Trål, i Utgårdskilen.

Det var representanter til stede fra:

Fjordfisk AS Br. Berggren AS

Fiskelaget Mandal Fiskesalg AS

Arendal Fiskemottak

Reinhartsen Fisk AS

Båly Fisk AS

Domstein Sjømat AS

Kragerø Sjømat AS

Risør Fiskemottak AS

Langesundfisk AS

Brødrene Skogen Fiskehandel AS

Hvaler kommune

 

Les landingsforskriften her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-05-06-607

 

Om Per Sandberg:

Fiskeriministeren har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og –velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat.

Publisert
10.01.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger