Gå til innhold

Felles plattform - Nye Fredrikstad kommune

Fredrikstad, Hvaler og Råde kommuner er glade for å kunngjøre at drøftinger og utredninger som har foregått gjennom det seneste året, har resultert i en felles plattform for de tre kommunene.

Felles plattform for bygging av Nye Fredrikstad kommune

Den felles plattformen skal endelig behandles i de respektive kommunestyrer.

Det er de tre kommunenes felles utredningsutvalg som har utarbeidet og som legger frem felles plattform om å bygge Nye Fredrikstad. Gjennom utredningsarbeidet har utvalget sett både mulige fordeler og ulemper ved bygging av ny kommune.

Mål og prinsipper for Nye Fredrikstad

Målet for bygging av Nye Fredrikstad er at en effektiv administrasjon, optimal drift og økonomisk vekst skal sikre at innbyggerne i de tre respektive kommunene får enda bedre tjenester, både på kort og lang sikt. Posisjonen som en attraktiv nærings- og besøksdestinasjon skal synliggjøres både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Navnet på den nye kommunen vil være Fredrikstad.

Fem prinsipper ligger til grunn for bygging av Nye Fredrikstad

  1. Fredrikstad, Hvaler og Råde kommuner er ulike, men likevel likeverdige.
  2. Nye Fredrikstad skal etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i hver av
    de gamle kommunenes tradisjoner, fortrinn, sterke sider og utfordringer. 
  3. Struktur, organisasjonskultur og systemer skal vektlegges, og utvikling av nærdemokrati skal gis høy prioritet. 
  4. Samarbeidet om bygging av ny kommune skal preges av likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted.
  5. Det opprettes et treparts-sammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de tilsatte, i tråd med bestemmelsene i etter kommunelovens § 25, arbeidsmiljøloven, inndelingslovens § 26 og Hovedavtalen.

Plattformen inneholder mål for den nye kommunen og utdyping av temaene samfunnsutvikling, demokratiutvikling, tjenestetilbud og myndighetsutøvelse i tillegg til økonomiforvaltning. Kommunen som arbeidsgiver er også utdypet spesielt.

Medvirkning gjennom folkemøter

Plattformen bygger på de vurderingene utredningsutvalget har lagt til grunn fram til i dag. Etter at utredningsdokumentet og den felles plattformen er godkjent, skal det være en medvirkningsprosess i form av folkemøter. Vi ser fram til stort engasjement og konstruktiv dialog i denne viktige avgjørelsen for de tre kommunene. Første folkemøte som er felles for alle de tre kommunene, går av stabelen på Quality hotell i Fredrikstad allerede 16. mars kl 18.

Se eget Facebook-arrangement for folkemøtet.

Videre prosess

Dersom kommunestyrene i Fredrikstad, Hvaler og Råde i juni 2016 ønsker å gå videre med å bygge Nye Fredrikstad, vil søknad om sammenslåing bli sendt før 1. juli 2016. Under forutsetning av godkjenning av søknaden etableres den nye kommunen fra 1. januar 2020.

Publisert
07.03.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger