Gå til innhold

EU-besøk på Sandbakken miljøstasjon

Smart Energi Hvaler har fått innvilget støtte fra Enova på 4,9 millioner kroner for å utvikle det som vil bli Europas mest avanserte mikrostrømnett.

Satsningen er et samarbeid mellom Hvaler kommune, Fredrikstad Energi og NCE Smart Energy Markets, og vil gjennomføres i regi av EU-prosjektet EMPOWER som støttes av Horizon 2020, samt det nasjonale prosjektet FlexNett.

I dag besøkte deltakere i EU-prosjektet EMPOWER Sandbakken miljøstasjon for å inspisere prosjektet.

Revolusjonerende teknologi
Det nye mikronettet vil bygges rundt gjenvinningsstasjonen på Sandbakken på Kirkøy, og vil bl.a. bli utstyrt med 1200 m2 solcellepaneler og 4 vindgeneratorer. Nettet vil produsere hele 171 MWh per år, og i praksis vil det fungere slik at mikrostrømnettet kobles til og fra strømnettet på Hvaler med en helt ny teknologi som er utviklet i EU-prosjektet Smart Rural Grid.«Den nye teknologien gir grunnlag for stor fleksibilitet i strømnettet ved at den kan kobles fra hovednettet dersom lastene når en kritisk grense. Det vil si at mikronettet er uavhengig av forsyning fra resten av hovedstrømnettet – og kan være det i opptil 20 timer», forklarer Thor Moen, prosjektleder for Smart Energi Hvaler.

En grønn energicelle på Hvaler
Mikronettet på Sandbakken vil være et godt eksempel på en grønn energicelle. Vi kan tenke oss at flere slike energiceller kan kobles sammen for å absorbere mer, lokal fornybare energi og for å forsterke strømnettet. Dette legger også grunnlaget for et interessant lokalt marked hvor «grønn strøm» kan kjøpes og selges lokalt samtidig som den produseres.

Det virkelige interessante med denne løsningen er når flere grønne celler organiseres ved siden av hverandre og hvor nettene «snakker» med hverandre og andre styringsenheter som håndterer forbruk eks. lading av elbiler eller generering av energi i enkelthus. Dette åpner for helt nye muligheter med hensyn til drift og utnyttelse av lokal, fornybar energi. Konseptet kan effektivt bidra til å redusere behovet for oppgradering av flere distribusjonsnett i Norge. Lokale energitorg kan etableres og utveksle energi med de celler man ønsker.

Eivind Borge, ordfører i Hvaler kommune, sier det slik: «Vi er veldig takknemlige for midlene fra ENOVA og ikke mist stolte av miljøstasjonen på Sandbakken. Her kan vi som kommune vise at det er mulig å stå helt i front med bærekraftig utvikling.»

Vil gjennomføres i regi av FlexNett og EU-prosjektet EMPOWER
Uttesting av de ulike mulighetene vil gjennomføres i regi av to forskningsprosjekter: Det nasjonale prosjektet FlexNett og det europeiske F&I-prosjektet EMPOWER som støttes av EU programmet Horizon 2020. EMPOWER har en budsjettramme på hele 60 MNOK, hvor formålet er å utvikle et helt nytt energimarked i Europa der forbrukerne kan kjøpe og selge lokalprodusert energi.

«Dette er helt fantastisk» sier Professor Bernt A. Bremdal ved NCE Smart Energy Markets. «Vi får nå et fullskala laboratorium som gjør det mulig å teste mange ulike ting. Samtidig vil NorgesNett få et viktig instrument for å prøve ut nye styrings- og driftsformer. Ikke minst vil Hvaler kommune vise for hele Europa at de er ledende i å ta i bruk helt nye energiløsninger som vil være med på å skape en klimavennlig fremtid. Det morsomme er at den løsningen som etableres på Sandbakken nå kan gjøre en grønn fremtid også økonomisk bærekraftig. Dette er en strategisk viktig investering for Hvaler kommune.

Publisert
29.09.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger