Gå til innhold
Foto: Tora Klevås Schondelmeier
Foto: Tora Klevås Schondelmeier

Det er ikke bare fint å bli gammel på Hvaler, det er også bra å jobbe i kommunen

I siste uke vise de nyeste KOSTRA-tallene at Hvaler kommune er best på eldrehjelp i Norge. Nå viser de nyeste sykefraværstallene fra NAV at Hvaler er den kommunen som har det laveste legemeldte sykefraværet i Østfold.

Mens tallene for sykefravær i stiger i landet generelt og nå ligger på 7,2 i Østfold, faller sykefraværet i Hvaler og er nede på 6,7 prosent i første kvartal 2011.

Siden sykefraværet var på sitt høyeste i 2008 med 12,7 prosent har fraværet falt støtt og er nå på godt under 7 prosent. Det er personalsjef Liv Schi Eriksen godt fornøyd med. Eriksen uttaler: Vi har jobbet målrettet med å få ned sykefraværet og er glade for at dette viser resultater år etter år. Dette viser at det både nytter og kan lønne seg å investere i gode løsninger for medarbeiderne.

Kommunen har gjennom en årrekke jobbet individuelt og fortløpende og dette viser tydelige resultater. Kommunens mål om å nå et sykefravær på maksimum 7% er nådd. Mens tallene for hele Østfold viser at de over 30 år har økende sykefravær, viser tallene for Hvaler at særlig medarbeidere mellom 30-39 og 50-59 år har tydelige fall i sykefraværet.

Kommunen vil fortsette det gode arbeidet og forsøker gjennom en rekke tiltak å redusere sykefraværet ytterligere.

Publisert
23.06.2011
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger