Gå til innhold

Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei

Ni av ti barn som ikke bor hjemme hos foreldrene sine bor i fosterhjem, og siden 1990 har antallet fosterhjem økt med over 50 prosent i Norge.

Fosterhjemskampanjen «Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei» er digital, og filmen med kampanjebudskapet kan sees og deles over internett gjennom sosiale medier.

Se og spre kampanjefilmen: Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei.

I sin hilsen roser H.K.H. Kronprinsen den samfunnsinnsatsen tusenvis av fosterforeldre bidrar med, og oppfordrer alle til å se og spre filmen.

For mange barn og unge kan et fosterhjem utgjøre den store forskjellen. Undersøkelser viser at barn og unge i fosterhjem føler seg trygge. Et stort flertall svarer at fosterforeldrene har nok tid til dem, og at de får den hjelp og oppfølging de trenger.

Fosterhjem gir barn og unge muligheter til å vokse opp i en så normal familiesituasjon som mulig. Derfor er det ønskelig å tilby fosterhjem til alle barn og unge der det er aktuelt.

www.fosterhjem.no

Publisert
05.03.2012
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger