Gå til innhold

Dagsenter åpner

Omsorgstjenesten i Hvaler Kommune åpner dagtilbud til eldre fortrinnsvis over 67 år fra 1. mars. Tilbudet er i første omgang begrenset til tirsdager og torsdager på Furumoen.

1.mai åpner dagsenteret på Dypedalåsen Sykehjem, der tilbudet er begrenset til mandager og onsdager.

Åpningstider er foreløpig fastsatt til 09.00 til 14.30.

Tilbudet er søknadspliktig, tildeles etter vedtak, etter gitte kriterier fastsatt i Hvaler Kommune og etter søkermasse. Vedtakets varighet blir tidsbegrenset til 6 mnd, med mulighet for forlenging.

Tilbudet er søknadspliktig men ikke en lovmessig tjeneste kommunen må gi.

Det arbeides med å kunne gi et tilbud om transport, men foreløpig må de som får tilbud om dagsenter opphold sørge for transport selv.

Kriterier for tildeling av Dagsenterplass:

  • Søker må ha innvilget andre tjenester fra Hvaler Kommune. (omsorgstjenesten)
  • Søker bør fortrinnsvis ha fylt 67 år
  • Søker må kunne nyttiggjøre seg tilbudet ihht formålet med plassen.
  • Under ellers like omstendigheter vil søkere med pårørende som har et særlig tyngende omsorgsarbeid prioriteres.
  • Brukers behov for Individuell Plan bør vurderes.

Informasjon kan rettes til 69375408, saksbehandlere Sølvi Svendsen eller Per Åge Pettersen

Søknad sendes:
Omsorgstjenesten Hvaler
Dypedalåsen Sykehjem
1684 Vesterøy

Publisert
11.02.2013
Sist endret
04.10.2017

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger