Gå til innhold
Foto: Tora Klevås Schondelmeier
Foto: Tora Klevås Schondelmeier

Grunnstøting i Ytre Hvaler nasjonalpark - saken oppdateres løpende

Det islandske containerskipet ”Godafoss” grunnstøtte ca. klokken 20.00, torsdag 17. februar, på Kvernskjær, mellom Asmaløy og Kirkøy på Hvaler.

Informasjon fra IUA

To representanter har i ettermiddag vært med Gyltingen for inspeksjon av påslag av olje øst på Akerøy i Hvaler.

Det var ikke mulig å komme fram til stedet hvor påslaget var lokalisert på grunn av is. Båten måtte gi opp ved Svartskjær da isen allerede da var 10cm tykk. Etter dialog med en representantfra fylkesmannens miljøvernavdeling samt Kystverket, ble det derfor bestemt at det på det nåværende tidspunkt ikke var mulig å aksjonere på dette. I tillegg kom det fram at det er vurdert at det er liten sannsynelighet for at oljen skulle forflytte seg til sørvestsiden av øyen som er sårbar sett opp imot fuglelivet.

Informasjon fra Kystverket (oppdateres løpende):

I morgen (tirsdag) skal en lekter med gravemaskin om bord forsøke å ta opp olje ved isen på nordsida av Sandøy (Vestfold).

Kystvaktskipet Harstad arbeider sammen med fartøyer fra den svenske Kustbevakningen med å ta opp olje utenfor Jomfruland.

Rederiet og bergingsselskapet melder i formiddag at de to containerne som inneholdt eksplosiver nå er fjernet fra havaristen. Lossingen av containerne skal ha gått etter planen.

Det kalde været utfordrer oljevernaksjonen etter "Godafoss"- havariet. Is, tåke og temperaturer ned mot 20 minusgrader kompliserer arbeidet for mannskap og oljevernressurser. Blant annet driver is inn i oljelensene som er satt ut og fyller dem opp.

Det er observert lite olje i Østfold og lite olje rundt havaristen. Tre mindre oljepåslag er registrert i Østfold. (Tristeinene, Akerøya og Vikertangen.) Et av Kystverkets fartøy "Oljevern 03" er i beredskap og vil umiddelbart starte opptak dersom det skulle komme mer olje ut i lensebarrieren rundt havaristen. 

Til sammen er det nå tatt opp om lag 100 kubikkmeter olje og oljeemulsjon. 

Det ser ut til at det er mye mindre oljeforurensning enn først fryktet på Hvaler. Dette er basert på observasjoner fra land, sjø og fly og disse er av en slik art at det ikke er påkrevd med aksjonering. Mer om saken på Kystverkets nettsted.

Hvem har ansvar for hva?

  • Kystverket - ansvarlig for aksjonen som helhet og beredskap i vannet
  • IUA - Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning - har ansvar for beredskapet på land
  • Hvaler kommune beredskap er avsluttet torsdag 24.2.2011 kl 15.30. Fra dette tidspunkt gjelder normal beredskap.  Det vil fortsatt være en mindre beredskap ved Skipstadsand.

Kart

Kart som viser hvor grunnstøtingen har skjedd

Frivillige

Foreløpig er det ikke bruk for frivillige. Dersom det blir aktuelt å registrere frivillige legger vi ut informasjon om dette her på siden.

Les mer om saken hos

 

Publisert
17.02.2011
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger