Gå til innhold

Brukermedvirkning i arbeidet med Bruksplan for skole og barnehage

Hvaler kommune har startet et prosjekt Bruksplan for Skoler og Barnehager. Prosjektet har som formål å gi innsikt i de ulike hensyn som må vurderes når Hvaler kommune skal beslutte hvilken struktur som skal satses på, og investeres i for fremtiden.

I dette ligger blant annet å vurdere gunstige og mindre gunstige effekter av å ha mange eller få skoler og barnehager. Effekter i denne sammenheng kan eksempelvis være læringsutbytte, faglige miljøer, trivsel, oppvekstmiljø og tilhørighet, identitetsdannelse, tilflytting og attraktivitet, miljø, kulturtilbud og økonomi.

Planen skal foreligge til budsjettkonferanse med politikerne 5. og 6. juni 2013.

Meld din interesse senest fredag 15.02.2013

I tidsrommet fra nå til mai skal arbeidsgruppene ta for seg de forskjellige sidene som må belyses, slik at politikerne har et bredest mulig grunnlag for å vurdere videre arbeid. Alle arbeidsgruppene vil få et klart mandat om hva de skal utrede. Det forventes at arbeidsgruppene bl.a. innhenter forskning og erfaring fra andre for å underbygge sine meninger.

Hvaler kommune ønsker å ha med brukerrepresentanter i arbeidsgruppene og i den overordnede prosjektgruppa.

Disse brukerrepresentantene skal ikke være FAU / SU sine stemmer inn i arbeidsgruppene. De skal representere seg selv som brukere. De skal ikke måtte formidle alle FAU /SUenes syn på de enkelte områdene som skal vurderes.

Det er mulig å få dekket tapt arbeidsfortjeneste for brukerrepresentanter.

Prosjektet trenger brukerrepresentanter til alle arbeidsgruppene.

  • Arbeidsgruppe: Pedagogisk utredning for skole
  • Arbeidsgruppe: Pedagogisk utredning for barnehage
  • Arbeidsgruppe: Samfunnsutvikling
  • Arbeidsgruppe: Økonomisk utredning
  • Arbeidsgruppe: Elevrådenes utredning
  • Arbeidsgruppe: Kultur for barn og unge
  • Arbeidsgruppe: Spesialpedagogisk utredning

Du kan melde din interesse til prosjektleder Astri Engblad på epost asen@hvaler.kommune.no innen fredag 15.02.2013.

Her er et skjema som kan fylles ut for å melde din interesse for å være brukerrepresentant i en av arbeidsgruppene. Last ned skjema her.

Hvem kan sitte som brukerrepresentant?
Det er ikke krav om at du skal sitte i FAU. Kravet er at du er foresatt til et barn i skole eller barnehage.

Dersom det melder seg mange foresatte til gruppene vil det være brukerrepresentantene i prosjektgruppa som foretar utvelgelsen til gruppene.

Bruksplan for skole og barnehage vil bli lagt ut til høring i FAU / Suene.

Elevrådene vil også bli involvert i arbeidet med bruksplan.

Har du lyst til å la din stemme bli hørt i en av arbeidsgruppene så ta kontakt med prosjektgruppa. Vi ser frem til å høre fra deg.

Publisert
12.02.2013
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger