Gå til innhold

Alle våre brannmenn har nå gjennomført kurset "Mens du venter på ambulansen"

”Mens du venter på ambulansen” er et pilotprosjekt der lokale førstehjelpere tar hånd om alvorlig syke eller skadde pasienter inntil profesjonell hjelp kommer fram. Dette er et supplement til den allerede eksisterende beredskapen i kommunene.

Hensikten med prosjektet er at tilstrekkelig utdannede førstehjelpere skal komme raskest mulig fram til pasienter i akutt fare. Bakgrunnen for å velge brannmannskap er dels at brannvesenet har forskriftskrav om såkalt innsatstid (responstid), og dels at såvel bilambulansene som luftambulansene oftere og oftere blir brukt til transport av pasienter mellom sykehus eller til sykehus langt unna, og dermed er opptatt i annet oppdrag.

Se bilder fra kurset på kommunens Facebook-side

Førstehjelperne er brannmannskaper tilknyttet de lokale brannstasjonene. Ressursen disponeres av alarmsentralen 113 og/eller legevakten. De blir sendt ut for å yte livreddende førstehjelp og tilsyn mens pasienten venter på ambulanse og lege.

- Dette bringer hjelpen nærmere befolkningen. Vi har gjennomført et eget opplæringsprogram for utvalgte medlemmer av det frivillige brannvesenet som deltar i ordningen. Disse har fått god trening, og er utstyrt med blant annet hjertestarter, oksygen og en del annet materiell.

Kommunene overtar

-       Det er viktig å understreke at dette er en ordning som kommer i tillegg til den allerede etablerte beredskapen. Dette er ikke helsepersonell, men førstehjelpere som kan gi livsviktig hjelp i påvente av at helseressursene skal komme fram. Det er entusiaster som står i beredskap for å hjelpe andre og for å skape trygghet i hjembygda si, sier Hanssen, i Norsk Luftambulanse.

Han er ikke i tvil om at dette er en beredskap vi nå bare ser starten av.

-       Men det aller viktigste er at ”Mens du venter på ambulansen” har reddet liv. Når vi i tillegg har fått gode tilbakemeldinger fra flere titalls pasienter, fra ambulansepersonell, fra leger og fra AMK-sentralene, nøler jeg ikke med å si at ”Mens du venter på ambulansen” er i ferd med å bli en suksess, slår Tom Hanssen fast.

Se bilder fra kurset på kommunens Facebook-side

Publisert
25.06.2015
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger