Gå til innhold

Skjema og selvbetjening

Her er en oversikt over hvilke elektroniske skjemaer vi tilbyr. Mangler du noe er du velkommen til å ringe servicetorget.

Arkiv og dokumenter

Bestilling av dokumenter fra kommunearkivet  (f.eks. eiendomsopplysninger eller eiendomsmappe. Dette kan ta opp til fem virkedager å fremskaffe. Har du ønsker om hvilken dato du vil se dokumentene kan du skrive dette inn under "Opplysninger om saksdokumentene" i skjemaet.)

 

Barnehage, SFO og skole

Søknad om plass i barnehage

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

SFO - Innmelding, endring, oppsigelse

 

Bevillinger og tillatelser

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - husk også å fylle ut følgende skjema om Legeerklæring

Søknad om bålbrenning

Søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)

Søknad om tillatelse til festival eller større arrangement.pdf

Skjenkebevilling - søknad (fast bevilling)

Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1

Serveringsbevilling - søknad

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) (søknadsskjema pdf)

Omsetningsoppgave for alkohol 

 

Byggesak og delingssaker

 

Forhåndskonferanse 

- Elektroniske byggesaksskjemaer

Her finner du vanlige søknadsskjemaer som du kan fylle ut direkte på nettet eller skrive ut og fylle ut for hånd og sende i posten til Hvaler kommune. Det krever en enkel registrering, der du angir at det gjelder Hvaler kommune samt angir din e-postadresse og et passord du velger selv. Link til byggesaksskjemaer i PDF

- ByggSøk

Alternativt kan du bruke den elektroniske søknadstjenesten ByggSøk. Der kan hele søknadsprosessen gjennomføres elektronisk. ByggSøk kan brukes av alle som skal søke om byggetillatelse eller deling, både privatpersoner og firmaer. Link til ByggSøk

Bålbrenning - Brann

Forskrift om åpen brenning Hvaler kommune.pdf

Søknadskjema om bålbrenning.pdf

Søknad om fyrverkeri.pdf

Søknad om oppsending 2016.pdf

søknadsskjema - handel med fyrverkeri.pdf

- Deling/sammenslåing og oppmåling

Hvaler kommune har et eget søknadsskjema som brukes for delingssaker/søknad om fradeling, oppmålingsforretning og opprettelse av matrikkelenhet. Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling
sammenslåing .pdf

- Situasjonskart, nabolister og øvrige eiendomsopplysninger

Situasjonskart og reguleringsplan med bestemmelser kan du skrive ut fra karttjenestene på hjemmesiden vår. Ønsker du ikke å skrive ut opplysningene selv, kan de bestilles gjennom Infoland

Naboliste kan du bestille gjennom Infoland.

- Digitale kart

Digitale kart bestilles hos Geodataavdelingen i Fredrikstad kommune. For bestilling send e-post til postmottak@fredrikstad.kommune.no

 

- For privatpersoner

Skjemaer for byggetillatelse uten krav om ansvarsdekning. Siden du kommer til inneholder en rekke skjemaer. Rull ned til du kommer til skjemaet du ønsker.

Tiltak - søknad om tiltak uten ansvarsrett (krever login)

Gjenpart av nabovarsel med kvitteringsdel (krever login)

Nabovarsel - ved rekommendert sending (krever login)

Situasjonskart - bestilles via Infoland (mot betaling)

 

 

Boplikt og konsesjon

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom

Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense 

 

Høring, sak og klage

Parkeringsgebyr - klage på ilagt parkeringsgebyr/tilleggsavgift

Bestilling av dokumenter fra kommunearkivet  (f.eks. eiendomsopplysninger eller eiendomsmappe)

 

Eiendom og oppmåling

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Tinglysning - bestillingsskjema

Melding til brannvesenet om overnatting. Skjemaet skal brukes ved melding om overnatting i bygning som i utgangspunktet er tiltenkt annen virksomhet enn overnatting (skoler, barnehager etc.). Skjemaet gjelder både for Hvaler og Fredrikstad kommune.

 

Kultur

Kulturformål - søknad om tilskudd

Kulturskolen - søknad om plass

Oppsigelse av elevplass ved kulturskolen

Lokaler og anlegg - søknad om sesongleie

Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti - søknad

Søknad om ledsagerbevis

Søknad om tillatelse til festival eller større arrangement.pdf

 

vann og avløp

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring (Skjemaet finnes også som PDF du kan laste ned og sende til kommunen)

 Søknad om utslipp

Vannmåler-registrering (for rørleggere)

Vei

Gravetillatelse - søknad (Skjemaet finnes også som PDF du kan laste ned og sende til kommunen)

Ferdigmelding etter graving

Instruks for graving

Renovasjon og avfall

Søknad om hjemmekompostering og redusert gebyr

Gebyr - søknad om fritak

 

Pleie og omsorg

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad  - husk også å fylle ut følgende skjema om Legeerklæring

Pleie- og omsorgstjenester - søknad

Kommunal bolig - søknad

Søknad om startlån – banklån

Søknad om boligtilskudd

Søknad om bostøtte

Søknad om ledsagerbevis

Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)

 

Publisert
15.09.2010
Sist endret
30.05.2018

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook